2021 Yılında Kanola Ekim Alanları Ne Durumda? Geçmiş Yıllar ile Karşılaştırmalı Bir Analiz

2021 Yılında Kanola Ekim Alanları Ne Durumda? Geçmiş Yıllar ile Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bitkisel yağ kaynağı olarak kullanılan kanola, yağlı tohumlar arasında  en yaygın üretilen üçüncü bitkidir. Genel itibariyle yenilebilir bitkisel yağ olarak, hayvan yemi olarak ya da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilen kanolanın toplam üretimi dünya çapında son 10 senede 12% artış ile 68 milyon ton seviyesine çıkmıştır. Dünya genelindeki kanola üretiminde, 28% pay ile Kanada lider konumda iken, AB ülkeleri 23% pay ile ikinci, Çin ise  18% pay ile üçüncü sıradadır. Kanola, son yıllarda ülkemizde de popülerliği artan bir bitki olarak karşımıza çıkmakta. Öte yandan, istatistikleri incelediğimizde ekim alanlarında dalgalanmalara rastlamaktayız.

TÜİK kayıtlarına göre kanola üretimi 2019 yılında tepe noktası yaparken, 2020 yılında ülke genelinde ekim alanlarında %33 oranında bir düşüş karşımıza çıkıyor. Yine TÜİK bilgilerine göre 2018 ve 2020’de 20 ilde, 2019’da ise 18 ilde kanola ekimi gerçekleşmiş durumda.

Öte yandan tarım kuruluşları daha çok Trakya Bölgesi’ne, Güney Marmara’ya ve İç Anadolu’da Eskişehir-Ankara-Konya-Afyon kesişimine odaklanmakta. Bu odak yerlerine uyumlu olarak oluşturduğumuz tabloda, coğrafi bölgelerin kapsadığı alanlar aşağıda paylaşılmıştır:

Trakya: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale’nin ve İstanbul’un Avrupa yakasında kalan kısımları

Güney Marmara: Çanakkale’nin Anadolu’da kalan kısmı, Balıkesir, Bursa

İç Anadolu: Eskişehir’in Günyüzü ve Sivrihisar ilçeleri, Ankara’nın Polatlı ve Haymana ilçeleri, Konya’nın Çeltik ve Yunak ilçeleri ile Afyon’un Emirdağ ve Bolvadin ilçeleri

TÜİK Verilerine Göre Kanola Ekim Alanları

Öte yandan TÜİK rakamlarının temelini oluşturan Çiftçi Kayıt Sistemi’nin dinamik yapısı, saha örnekleminin uzun sürmesi ve zaman zaman eksik ve yetersiz olabilmesi gibi durumlardan dolayı, belirtilen istatistikler güncel ve kritik operasyonların yönetilmesi için yeterli gelmiyor. Örneğin, 2021 kanola ekim alanlarının istatistiklerinin yayınlanması, tahminen 2022 Mart ayını bulacak ve bu esnada tarım sektörü girdiden üretime, hasattan ürün işlemeye bütün adımları çoktan gerçekleştirmiş olacak.

2021 sezonundan beklentiler neler?

Kanolanın 2019 hasat döneminde borsalarda 2 Bin TL seviyesinde seyreden fiyatı, 2020 hasat döneminde 3 Bin TL bandını aşmıştır. 2020-2021 ekim yılı başlangıcında ekim alanlarında genel bir artış beklentisi hakim olsa da, örneğin Trakya’da ekime elverişli olmayan Eylül ayının, ekim beklentisini negatif yönde baskıladığını söyleyebiliriz. Bu gibi mikro trendlerin farklı bölgelerde farklı etkiler yaptığını görüyoruz.

Örneğin Konya’nın Karatay ve Karapınar ilçeleri ile Aksaray’a bağlı Eskil ilçelerini içine alan bölgede çiftçilerin kanola tarımına ilgilerinin artmakta olduğu karşımıza çıkıyor. Eskil’de TÜİK verilerine göre 2018 ve 2019 yılında kanola ekim alanı bulunmuyor iken, 2020’de 800 dekarlık bir ekim alanı kaydedilmiş durumda. Öte yandan 2021’de Agcurate’in tespit ettiği ekili alan 3.600 dekarın üzerinde.

Eskil'de 2021 Yılında Tespit Ettiğimiz Ekili Kanola Tarlaları ve Ekili Alan İstatistikleri

Bir diğer örnek olarak Trakya’da yıllara bağlı ekim alanları değişimini aşağıda görebilirsiniz. Bu doğrultuda bölgede 2021 yılında 2019’dan daha az, 2020 seviyelerine yakın bir ekim alanı olduğunu gözle görmek mümkün.

Trakya'da 2019-2021 Yılları Arasında Değişen Kanola Ekim Alanları

TÜİK verileri ile karşılaştırdığımızda, ekim alanlarında bir dağılma ve genişleme de gözümüze çarpıyor. Kanola ekimi yapıldığını tespit ettiğimiz il sayısı 2021 itibariyle 25.

Agcurate olarak bütün bu değişimleri şimdiden bilgisayarlarınızın ekranına getirmek ve 1.5 ay içerisinde hasada gidecek olan kanola ekim alanları ile ilgili güncel ekim alanı, verim ve hasat gidişatı istatistiklerini sunmak için çalışıyoruz. Net ekim alanı bilgilerine Mayıs başında ulaştık, verimi ise yakından takip ediyoruz. Hasatlar başladığı andan itibaren ise tarla detayında hasat gidişatı bilgisini de sunacağız.

Tekirdağ'da Bir Kanola Tarlası (26 Mayıs 2021)

Gıda ve tarım sektörünün sahadaki gözü olmak için ekim bölgelerini kontrol ediyor, sonuçlarımızı doğruluyoruz. Trakya, Güney Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yaptığımız saha çalışmalarında 100’e yakın kanola tarlasını ziyaret ettik.

Yeni tarla ziyaretlerimizin sonuçlarını, bitki gelişim değerlerini sezon sonuna kadar düzenli olarak sunmaya devam edeceğiz.

Tekirdağ'da Bir Diğer Kanola Tarlası (26 Mayıs 2021)

Agcurate ile doğru ve güncel veriye dayalı etkili kararlar alın. 2021 ekim alanları bilgilerine resmi istatistikler için aylarca beklemeden, şimdiden, ürünler daha tarladayken Agcurate ile erişin. Bitkilerin gelişim durumları, tarla ve ürün fotoğrafları, ekim alanı istatistiklerine web platformumuz üzerinden kolayca ulaşın.


Mart 2022’yi beklemeden tarladaki güncel durum ve net rakamlara ulaşmak için info@agcurate.com adresinde sizleri bekliyoruz.